Friday November 28th, 2014, 9 am


Discussion on “Pulang, a Novel” by :

–    Prof Madya Sohaimi Abdul Aziz, “Kritikan Fitrah terhadap Novel Pulang” (Profesor Sastera Universitas Sains Malaysia)

–    Leila S Chudori, “Proses Kreatif Menulis Pulang” (Penulis Novel dan wartawan)

–    Prof Madya Rohani Hashim, Novel Pulang dan Keberkesaan Pesanan,” (Pensyarah Ilmu Komunikasi Universiti Sains Malaysia)

–    Dr Ahmad Sahidah, Moderator (Pensyarah Falsafah dan Etika Universiti Utara Malaysia)

Venue  : Dewan Mesyuarat Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, Penang